Super's Work Values Inventory Revised User's Manual

Posted : admin On 10/6/2021
Work
  1. Super's Work Values Inventory--revised
  2. Super’s Work Values Inventory-revised

Jun 27, 2018  APPENDIX A THE INSTRUCTION SCRIPT. Scales of Super's Work Value Inventory – Revised (SWVI-R). End states of behaviors; (3) values guide selection of and evaluation of behaviors and events; (4)Career Values Scale Manual and User's Guide upon earlier work on values, specifically, on the research of Donald Super The Work Values Inventory. Our Assessments. Effective career exploration and planning starts with finding out what you like to do (interests), what you’re confident doing (skills), and what’s important to you in the workplace (work values). The Kuder career assessments are regarded as best-in-class for their validity and reliability.

Bu araştırmada psikolojik danışmanlar ile psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin yaşam ve mesleki değerleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 195 lisans öğrencisi ve 112 psikolojik danışman olmak üzere toplam 307 kişi katılmıştır. Araştırmada, revize edilmiş Super Mesleki Değerler Envanteri ve Rokeach’ın Değerler Listesi ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, psikolojik danışmanlık öğrencilerinin en önemli mesleki değerlerinin yaşam biçimi, başarı ve bağımsızlık değerleri, yaşam değerleri açısından incelendiğinde, amaçsal değerlerin iç huzuru, kendine saygı, ve aile güvenliği değerleri, araçsal değerler açısından ise dürüstlük, bağımsızlık ve sorumluluk değerlerinin önemli değerler olduğu görülmüştür. Psikolojik danışmanların ise en önemli mesleki değerlerinin yaşam biçimi, başarı ve yaratıcılık, en önemli amaçsal değerlerinin iç huzuru, mutluluk ve aile güvenliği değerleri, araçsal değerlerin ise dürüstlük, bağımsızlık ve sorumluluk değerleri olduğu bulunmuştur.

Super's Work Values Inventory--revised

Super

Super’s Work Values Inventory-revised